Více věřitelů na jednoho dlužníka

Pro věřitele je určitě jednou z nejvíce nepříjemných záležitostí věc, jestliže má jejich dlužník i další závazky, které chtějí ostatní věřitelé rovněž vymáhat. Taková věc nelze v některých případech zlehka zjistit, a to se většinou týká situací, kdy nemá dlužník nemovitý majetek. Z výpisu katastrálního úřadu ke konkrétní nemovitosti se lze totiž například i dočíst, jaký počet věřitelů již zadalo vymáhání své pohledávky k exekutorovi.

Obecně platí pravidlo, že čím starší dluh, tím má samozřejmě přednost. Je jen na místě, aby si věřitel zkontroloval, že dlužná částka není promlčena. Chronologicky se tak za sebou řadí dluhy, které musí dlužník věřitelům uhradit. Nezáleží přitom na výši částky.

Každý z věřitelů by měl podat k soudu žalobu na zaplacení určité částky. Věřitel pak může na základě rozhodnutí soudu prokázat, že konkrétní člověk mu opravdu dluží konkrétní částku, a je to rovněž výhodné pro srovnání se do řady s dalšími věřiteli.

Někdy se stává, že dlužník upřednostní věřitele před jiným. Podle právního řádu České republiky je toto možné pouze v případech, že se jedná o přednostní pohledávky. Do takové pohledávky například spadá dlužná částka za nezaplacené výživné na děti, dluh na sociálním nebo zdravotním pojištěním a další. V dalších případech by se mohli „přeskočení“ věřitelé obrátit na soud a hájit své zájmy a práva.

Samozřejmě, že může dlužník po domluvě s věřitelem hradit dluh i prostřednictvím splátek. Někdy se dokonce mohou domluvit, že dlužník bude splácet i dalším věřitelům, jestliže má dluhů více. Určitě je výhodnější, jestliže existuje pouze jeden věřitel a jeden dlužník. V případě více věřitelů se pravděpodobnost vymožení dlužné částky rovná počtu osmi věřitelů. Pokud se týká číslo většího počtu věřitelů, může se hovořit o již těžko vymahatelné pohledávce, a věřitelé budou čekat na své peníze i řadu let.

Vždy by si měli věřitelé dávat pozor na podezřelé osoby, které bez váhání podepíší smlouvu, slíbí zaplacení horentní sumy v nesmyslném termínu a tak dále. Je vhodné si zjistit o takových klientech podrobnější informace, jelikož je u nich možné, že již mají více dluhů a jeden navíc jim už nic neudělá.

Zdroj: Vymahani-pohledavek.net