Kdo může být věřitelem

Jestliže člověk poskytuje službu nebo prodává jakýkoliv druh zboží a není mu za to zaplacena dohodnutá výše ceny do uplynutí termínu splatnosti, stává se věřitelem. Věřitelem je tedy osoba, vůči které má dlužník závazek, tedy dluh.

Věřitelem se může stát kdokoliv. Zpravidla to bývá osoba starší osmnácti let, ale přesto to není striktní pravidlo. Pouze je zde výjimka toho, že o majetek mladší osoby se stará opatrovník nebo rodič či osoba určená soudem. V tomto případě je její povinností se starat i nezaplacené pohledávky vůči ní.

Věřitel se může obrátit na soud nebo soukromou instituci, jenž mu pomůže s vymáháním dlužné částky. Veškeré tyto kroky ovšem musí proběhnout v souladu a v rámci zákona, který se na tuto problematiku vztahuje. Nejčastěji se věřitel uchyluje k vymáhání dluhu prostřednictvím soudní cesty a následně službami exekutorského úřadu.

Věřitelem se člověk stává ihned, když dlužník určitou částku nezaplatí. Nemusí se jednat o nezaplacení celkové částky, ale stačí, jestliže není uhrazena pouze část z tohoto závazku. Věřitel má právo na úhradu celé částky, nikoliv pouze části. Mnoho dlužníků se domnívá, že pokud zaplatí alespoň nějakou částku z dluhu, nemůže se jim nic stát. Mlčky se na splátkách domluvit nelze, a pokud věřitel trvá na úhradě celé částky do určitého data, musí tento „příkaz“ dlužník respektovat a podřídit se mu.

Práva a povinnosti věřitele jsou obecně upravena v zákoně č. 40/1964 Sb., občanským zákoníku, a v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku. Některá pravidla jsou rozdílná z pohledu občanského práva a z druhého pohledu práva obchodního. Je nutno tedy rozlišit, zda se jedná o vztah uzavřený v rámci obchodních pravidel, či na základě občanskoprávního vztahu.

Ovšem v každém z těchto právních předpisů platí pravidlo, že věřitel má právo na zaplacení konkrétní dlužné částky a dlužník je jí v rámci zákona povinen uhradit. Ve shrnutí je snad nejdůležitější uvést, že věřitel je ten, kterému určitá osoba dluží částku po termínu splatnosti, na kterém se dohodnuli. V případě uhrazení této finanční výše je vztah věřitel a dlužník anulován, jelikož již mezi těmito osobami neváznou závazky ani z jedné ze stran.

Zdroj: Vymahani-pohledavek.net