Vymáhání pohledávek - Praha, Brno

Věřitelem se může stát kdokoliv, kdo jinému poskytl půjčku, provedl službu za úplatu nebo prodal konkrétní věc, a to tehdy, jestliže mu klient nezaplatí včas a řádně. Dlužit se tedy dá vlastně na jakékoliv věci nebo službě, která je právně posouditelná.

Každý věřitel by si měl uvědomit, že nejdůležitější věcí, která vymáhání pohledávky předurčuje k úspěchu, je její dokonalá příprava. Ta spočívá zejména v neopomenutí upomenout dlužníka před podáním žaloby, mít správně sestavenou smlouvu, na základě které dluh vznikl, nebo mít bez chyby sepsanou směnku, aby nemohl mít soud pochyb o pravosti a důvodnosti takového dluhu.

Vymáhat pohledávku se dá mnoha způsoby. Snad nejznámější je v dnešní době exekuční řízení nebo prostřednictvím soukromých firem. Věřitelé, zejména velké firmy, mají na tyto situace smluvené advokátní kanceláře nebo zřízené vlastní oddělení, které se zabývá právě dlužnými pohledávky oné společnosti. Dále je možné, aby věřitel vymáhal i sám, například upomínáním.

Důležité je rovněž nezapomenout na promlčecí lhůty, které se můžou velmi lišit. Vždy záleží na druhu vymáhané pohledávky. Obecná promlčecí lhůta je tříletá.

Nikdy by neměl věřitel před samotným vymáháním dlužníka nikterak zastrašovat. Jedná se o hrubé porušení etiky, a vlastně i zákonného pořádku v České republice. Naopak je dobré, aby věřitel slušnou formou vyzval dlužníka ke splnění jeho povinnosti, a v případě, že tak neučiní, mu oznámil, že podává žalobu na dlužnou částku k soudu.

Někdy se může stát, že dlužník má více dluhů u více věřitelů. V takovém případě se obecně vymáhají nejprve dluhy staršího data, a až poté ty mladší. Výjimku tvoří přednostní pohledávky, která mohou „přeskočit“ i starší dluhy.

Každý věřitel si musí uvědomit, že je nutné vložit nějakou investici, aby se vůbec začalo vymáhat. Může se jednat o několik set korun, ale rovněž i desetitisíce.

Vztah mezi věřitelem a exekutorem nebo soukromou firmou, která se zabývá vymáhání pohledávek, by měl být upraven smluvně, a to nejlépe písemně.

Zdroj: Vymahani-pohledavek.net