Postup před vymáháním pohledávek

I když by se mohlo zdát, že existuje mnoho druhů postupů před vymáháním pohledávek, v podstatě všechny vycházejí z jednoho konceptu, který byl vytvořen na základě platných zákonů a také k němu přistupují věřitelé z důvodu budoucí úspěšnosti u soudního jednání.

Prvním krokem je zásadní, a to vznik pohledávky. Tento dluh vznikne neuhrazením faktury, dohodnuté částky nebo částky uvedené ve smlouvě, například nájemní. Věřitel většinou dlužníka upomíná písemně nebo telefonicky, aby svůj závazek splnil v co nejkratší možné době.

Upomínkové řízení je jednou z důležitých věcí, na kterou by věřitel neměl zapomenout. Soud ve většině případech vyžaduje předložení i dokladu o doručení těchto upomínek. Proto by se upomínky měly zasílat doporučenou poštou, jelikož potvrzení o převzetí je silným důkazem toho, že povinnost ze strany věřitele vůči dlužníkovi byla splněna.

Není ojedinělé, že si dlužník s věřitelem dohodne i splátkový kalendář ještě před samotným vymáháním pohledávky. Není povinnost věřitele s takovým kalendářem souhlasit, záleží na jeho vlastním uvážením a jeho situaci, kdy například potřebuje celou hotovost a vlastně se mu splátky nehodí.

Někteří věřitelé mají vlastní oddělení, ve kterém jsou odborní specialisti, jenž se zabývají dlužnými pohledávky. Většina těchto pracovišť existuje zpravidla ve velkých a finančně zajištěných podnicích a firmách, jelikož jejich vedení je velmi personálně, a tím pádem i finančně náročné. Je nutno si uvědomit, že v případě chyby při jednání před samotným vymáhání pohledávky soudní cestou, se některé z opomenutí může projevit v rozhodnutí soudu, které pak nelze vrátit.

Mnoho dlužníků se spoléhá na to, že pokud neuvedou věřiteli správnou adresu, nebudou muset dlužnou částku hradit. Nikoliv, v případě, že není dlužník dohledatelný a je zaručený a nezpochybnitelný vznik právní vztahu důkazní silou, ustanoví soud dlužníkovi (žalovanému) opatrovníka, který bude za něj v řízení jednat. Hlavně se jedná o to, že bude přebírána jeho pošta, která by byla dlužníka jinak zaslána do vlastních rukou. Soud v případě nenaleznutí dlužníka vždy zkoumá adresu uvedenou Centrální evidenci obyvatel (CEO), která je pro něj podstatná. Každá osoba má totiž povinnost nahlásit novou adresu, aby byla CEO aktualizována a skutečně informativní.

V dnešní době není již tolik ojedinělé, že i jednání před samotným vymáháním jsou věřitelé zastoupeni právním zástupcem (advokátní kanceláří), která pro ně dluh spravuje, nebo i soukromou firmou, jenž je na trhu specialistou.

Zdroj: Pohledavky.info