Finanční náročnost vymáhání pohledávky

Jakékoliv vymáhání dlužné pohledávky není záležitostí, při které by věřitel nemusel ze začátku zainvestovat potřebné peníze. V některých případech se nemusí jednat o malou částku, ale může pokrývat i polovinu dluhu, v další případech může věřitel obětovat pár set nebo tisíc korun českých.

Finanční nákladnost bývá zpravidla vyšší v případě vymáhání pohledávky soukromou vymahačskou firmou, která požaduje jako odměnu určitá procenta z vymáhané částky. Je důležité, aby si věřitel uměl spočítat, zda se mu taková investice vůbec vyplatí. Je vhodné, aby věřitel získal minimálně 60 % z celkového dluhu, a to i po odečtení odměny soukromé společnosti za poskytnuté služby.

Lepší a levnější variantou je zadat vymáhání dlužné částky konkrétnímu exekutorovi. Jelikož je exekutor v podstatě poloviční státní instituce, mají dlužníci z exekučního řízení strach, a v některých případech dojde i k vcelku rychlé úhradě dlužné částky. Dlužníci, v exekučním řízení povinní, se bojí samozřejmě zabavení majetku, ale snad větší strach většinou mívají z ostudy u sousedů.

Exekuční řízení samotné nestojí věřiteli, nyní oprávněnému, většinou ani korunu. Náklady exekuce a odměnu zpravidla požaduje exekutorský úřad po povinném, kterému se takto navyšuje, leckdy zbytečně, dlužná částka o další finanční obnosy. Někteří exekutoři ovšem sepisují dohody s věřiteli o zaplacení určité částky, ale nejsou to nijak horentní sumy.

V každém případě, vždy musí věřitel zaplatit při podání žaloby soudní poplatek, který se mu popřípadě vrátí, jestliže byla dlužná částka zaplacená dříve, než v řízení proběhlo jednání. Většinou soud vydá platební rozkaz, který pak právě slouží jako exekuční titul, na základě kterého může být vůbec podán návrh na nařízení exekučního řízení a pověření určitého exekutora k vymáhání předmětné pohledávky.

Těžko spočitatelnou nákladností je vymáhání dlužných částek takzvaně „na vlastní pěst“. V některých případech může stát i více, než je možné unést, jelikož v tomto případě věřitel věří v zázrak, že dlužník po jeho telefonátech, návštěvách nebo mailech konečně zaplatí. Stejně tohle většinou skončí tím, že věřitel se buď vzdá, nebo vymáhání postoupí kvalifikovanějším institucím, což je v dnešní době rozumnější.

Zdroj: Vymahani-pohledavek.net