Neopomenutelné úkony před vymáháním

Je velmi důležité, aby si věřitel dopředu připravil veškeré podklady, které jsou důležité pro další kroky v procesu vymáhání dlužné pohledávky. Je nerozumné si myslet, že v průběhu řízení se vše sežene a soudu na jeho výzvu dodá. Zbytečně se tak žádá o odročení jednání a o prodloužení lhůty k dodání těchto důkazů, což by právě mohlo odpadnout správnou a včasnou přípravou.

Vždy, ještě před vymáháním pohledávky, je dobré, aby věřitel zaslal minimálně jednu upomínku dlužníkovi. V některých právních vztazích není poslání upomínky podmínkou, ale v každém případě to ulehčí rozhodování soudu o oprávněnosti žaloby, pokud se v případu vyskytují nějaké nejasnosti. Není důležité, zda dlužník tuto upomínku převzal, či nikoliv. Povinnost věřitele zde byla každopádně splněná. Samozřejmě je mnohem lepší, jestliže je upomínka zaslána jako doporučená zásilka. V případě obyčejného psaní by měl mít věřitel doklad od České pošty o odeslání takové zásilky.

Jestliže byl právní vztah mezi věřitelem a dlužníkem uzavřen na základě smlouvy, ze které právě plyne určité hrazení finanční částky, která je předmětem vztahu, musí být poskytnuta soudu minimálně v čitelné kopii, a vždy musí být podepsána oběma stranami. Pokud tato předmětná smlouva není podepsána druhým účastníkem, v tomto případě dlužníkem, soud ji jako důkaz může zamítnout a nepřihlížet k ní, jelikož z ní není prokazatelné, že takový smluvní vztah byl vůbec kdy uzavřený. Kdykoliv na výzvu soudu musí být předloženy k soudnímu řízení originály požadovaných listinných důkazů.

Vždy si musí věřitel před zasláním žaloby k soudu zkontrolovat, zda předmětná dlužná částka nebyla nakonec dlužníkem uhrazena. Je i lepší před soudním řízení kontaktovat dlužníka a sdělit mu, k jakému kroku se věřitel chystá. Jedná se o takzvanou předžalobní upomínku, ve které je dlužníkovi dána poslední šance zaplatit dlužnou částku mimosoudní cestou.

V případě, že dlužník uhradí pohledávku v mezidobí, kdy byla sice žaloba na soud doručena, ale ještě nedošlo k vydání platebního rozkazu, může se stát, že soud nepřizná věřiteli nebo jeho právnímu zástupci náklady řízení. V tomto případě, se přihlíží k částce, k datu splatnosti nebo k samotné osobě dlužníka a důvodu jeho pozdního zaplacení dlužné částky.

Zdroj: Vymahani-pohledavek.net