Vymáhání pohledávek

V dnešní době není nic ojedinělého, pokud má fyzická nebo právnická osoba nesplacenou pohledávku, kterou buď nemůže nebo nechce uhradit. Věřitelé samozřejmě tyto finanční prostředky požadují zaplatit, ale někdy musí využít i institucí, které jim v tomto pomohou.

Od roku 2001 je možné využít služeb soukromého soudního exekutora. Do té doby vlastně neexistovala možnost, aby věřitel sám dal na dlužníka exekuci. I tady jsou samozřejmě stanovená pravidla, které je nutno dodržovat, ale přeci jen je to jednodušší cesta než před rokem 2001. Vymáhání pohledávek tímto způsobem se řídí zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnost, jinak řečeno exekučním řádem.

Před exekucí musí mít v ruce věřitel pravomocný platební rozkaz nebo rozsudek, ve kterém je soudem částka uznána jako dlužná a za dlužníka je označená konkrétní osoba. Věřitelem i dlužníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Za právnickou osobu tedy samozřejmě vystupuje osoba fyzická, a tento postup se řídí platnými zákony.

Nařízení exekuce ovšem není pouze jediný způsob (i když efektivní), jak dlužnou částku vymoci. Pohledávka může být vymáhána prostřednictvím subjektů, které se na tuto problematiku specializují. Nejedná se ovšem o exekutory, ale o soukromé firmy nebo živnostníky, kteří se se všemi dostupnými právními, ale především administrativními úkony snaží pro svého klienta dlužnou částku od dlužníka vymoci. Přesto občas člověk může zaslechnout, že některý vymahač dluhů se uchýlil k nezákonným prostředkům, a použil například násilí. Tohle je většinou slušnou sortou vymahačů striktně odsuzováno.

Když není dluh snadno vymahatelný a věřitel potřebuje určitou hotovost, je někdy výhodné se uchýlit k prodeji takové pohledávky. Ovšem tehdy věřitel musí počítat s tím, že nedostane celou částku, jen určitou procentuální část. Tohle ale záleží na jeho zvážení a důvodech, které jej k prodeji vedou.

Důležitým okamžikem při vymáhání pohledávek je jejich promlčení. Obecná lhůta je stanovena na tři roky. Pokud do tří let věřitel podá návrh na žalobu pro zaplacení dlužné pohledávky k soudu, lhůta je splněna a pohledávka může být vymáhána. Jestliže je návrh podán až po promlčení, soud tento okamžik nezkoumá, ale dlužník může podat námitku, které bude vždy vyhověno. V případě neuplatnění tohoto práva dlužníkem, soud vydá rozhodnutí a dlužník je pak povinen dlužnou částku uhradit. To znamená, že i exekutorský úřad je oprávněný vymáhat pohledávku, které uplynula promlčecí lhůta. Ovšem i v rámci řízení může dlužník takovou námitku klidně podat.

Zdroj: Pohledavky.info