Evidence pohledávek

V souvislosti s evidencí pohledávek existují v České republice soukromé firmy, jenž se touto problematikou profesionálně zabývají. Ovšem evidenci pohledávek si může vést i sám věřitel, většinou tato aktivita závisí na množství jeho dlužníků a výši dlužných pohledávek.

Evidence pohledávek je důležitá hlavně pro nezmeškání lhůt nebo přehlednost pohledávek a jejich časovou posloupnost. Na tuto evidenci bývá zpravidla vytvořen speciální program IT technikem nebo programátorem podle potřeby firmy nebo věřitele.

Pokud se jedná o věřitele s malým množstvím dlužníků, většinou si takovou evidenci vede v papírové podobě, a to buď z daňových důvodů nebo svých soukromých zájmů. Nejdůležitější jsou listiny dokládající vzniklý smluvní vztah, nárok na úhradu dlužné částky a identifikace dlužníka. Taková identifikace spočívá ve správném jméně a příjmení, data narození nebo rodného čísla, adresy dlužníka atd.

Větší firmy, které jsou v roli věřitele, nevedou evidenci pouze v papírové podobě, ale rovněž elektronicky. Papírová podoba se nedá úplně odstranit, jelikož stále existují rozhodnutí soudu, originály kupních smluv atd. Tyto dokumenty jsou velmi podstatné pro samotné vymáhání, a vždy je musí mít věřitel v originálních vyhotoveních. V počítačovém programu jsou vedeny dopisy a listiny, které vytvořil věřitel s jednostranným ujednáním, jeho poznámky, případně zaznamenám kontakt s dlužníkem, ať už telefonický nebo písemný. Někteří věřitelé si určité dokumenty skenují přímo do programu, v případě jejich nerychlého vyhledávání mají v ruce alespoň kopie.

Pokud se věřitel rozhodne využít služby soukromé firmy na vedení evidence pohledávek, je povinen za takovou službu zaplatit. Finanční náročnost je v tomto ohledu různá, může se jednat o tisícovou částku, ale klidně i desetitísové odměny. Záleží na množství pohledávek, jejich náročnosti, výši pohledávek, ale také, jakou firmu si věřitel vybere. Nižší cenu mohou nabídnout na trhu větší společnosti, ti menší si většinou účtují částku vyšší, ale na druhou stranu je tu výhoda osobnějšího přístupu.

Na evidenci pohledávek by měl mít věřitel vymezené odborné specialisty, v případě, že ji například živnostník vede sám, měl by znát zákony týkající se vymáhání a mít znalosti ohledně vedení občanskoprávních řízení, aby se případně vyvaroval chybám, které lze velmi snadno udělat.

Zdroj: Pohledavky.info