Inkaso pohledávek

V dnešní době není ojedinělou záležitostí, pokud některý z klientů nebude tak spolehlivým, jak se na první pohled zdá. Pozdní úhrady faktur se stávají běžnou praxí a nesplacené pohledávky po datu splatnosti se stále kupí u podnikatelů nebo firem. Dobrým řešením je takzvané inkaso pohledávek, což je mimosoudní proces, při kterém se písemně, telefonicky nebo osobně kontaktuje dlužník, což by mělo vést k zaplacení dlužné pohledávky. Většinou neustálá aktivita tohoto charakteru vyvolá v dlužníkovi pocit kontroly a toho, že má nutkání dlužnou částku zaplatit.

Inkaso pohledávek provádí někteří podnikatelé nebo firmy samy, ale na českém trhu existují i specializované firmy. Tyto společnosti se mohou registrovat v Asociaci inkasních agentur ČR, která vznikla v roce 2002. Tato asociace je členem Evropské federace inkasních agentur. Pokud ovšem není firma členem Asociace inkasních agentur, neznamená to automaticky, že je špatná. Specializované společnosti mají mnohem větší zkušenosti a znalosti s upomínkovým řízením a dalšími postupy, které dlužníky donutí zaplatit, kdežto věřitelé moc zkušení v tomto oboru nejsou a například upomínkové řízení se míjí účinku, který zamýšleli.

Asociace inkasních agentur má vlastní etický kodex, jenž by měl být v průběhu inkasa dodržován. Tento kodex požaduje dodržování zákonů a právního řádu České republiky, respektování osobní nedotknutelnosti dlužníka, vedení obchodů takovým způsobem, aby agentury rozvíjely a podporovaly respekt a důvěru v činnost inkasních agentur, přísnou ochranu dat, a dále deklaruje rychlou, výkonnou a profesionální správu inkasních případů.

Věřitelé většinou pověřují inkasem pohledávek své zaměstnance, často účetní. Ovšem tito lidé mají s inkasem pramálo zkušeností, a udělají více chyb než užitku. Důležitá je v tomto jednání dobrá komunikace s dlužníkem, a nikoliv vyvíjení nepřiměřeného a hrubého nátlaku, kterého se právě dopouští nekvalifikovaní lidé, jenž nemají v tomto oboru znalosti. Ovšem větší společnosti mají i své vlastní oddělení na inkaso pohledávek, ale provoz je velmi nákladný a mohou si ho opravdu dovolit pouze podniky s vysokým obratem. Menším věřitelům se tedy opravdu více vyplatí najmutí si externí inkasní společnosti.

Hlavním cílem jakéhokoliv inkasa je nepřerušení dobrých vztahů mezi věřitelem a dlužníkem, a to zvláště vztahů dodavatelsko – odběratelských. Jakmile je totiž inkaso prováděno neodborně nebo špatně, velmi často dochází k přerušení odběru nebo dodávek zboží či služeb i do budoucna.

Zdroj: Pohledavky.info